Passiv sikring mod skadedyr
Ofte handler det simpelthen om at forhindre at skadedyr trænger ind i bygninger hvor de er uønskede

Forebyggelse mod skadedyr

Som bekendt er det ofte bedre at forebygge end at helbrede. Det gælder ikke mindst, når det drejer sig om skadedyr. I mange tilfælde kunne skadedyrsangreb og de efterfølgende kostbare reparationer forholdsvis let være undgået.

Passiv sikring mod skadedyr

Ofte handler det simpelthen om at forhindre at skadedyr trænger ind i bygninger hvor de er uønskede eller om at forhindre at de får adgang til den føde eller ynglepladser, som de er afhængige af.

Det kan f.eks. være et spørgsmål om at forsyne udluftningshullerne til krybekælderen med gnavesikre riste med en passende maskestørrelse, for at holde rotter og mus ude. Det kan være et spørgsmål om at holde tagkonstruktionen tilstrækkelig tør, så man forhindrer at træværket angribes af borebiller eller det kan dreje sig om at opbevare foderstoffer i egnede beholdere, så skadedyr ikke kan komme til.

Disse eksempler hører til den såkaldte passive sikring. Eksemplerne kan måske forekomme indlysende og i mange tilfælde når man langt med omtanke og omhyggelighed.

På listen til venstre kan man klikke sig ind på beskrivelser af nogle af de mest almindelige skadedyr, og samtidig få gode råd til forebyggelse.

Læs mere om hvordan du sikrer dig mod de hyppigst forekommende skadedyr.

Profesionel rådgivning i skadedyrsbekæmpelse

Er man særlig udsat for skadedyrsangreb kan det være en fordel at få et par erfarne øjne til at se på sagen. DPC Skadedyrsbekæmpelse tilbyder professionel rådgivning om sikring mod alle former for skadedyr.

Aktiv sikring mod skadedyr

I andre tilfælde kan det være nødvendigt med en forebyggende bekæmpelse, hvor man f.eks. udlægger bekæmpelsesmidler på en sådan måde at eventuelle skadedyr standses, før de kan nå at gøre skade.

Et eksempel på denne såkaldte aktive sikring er opstilling af depoter med gnaverbekæmpelsesmidler langs bygninger:

  • Eventuelle udefrakommende rotter og mus vil næsten altid søge ind i disse depoter og æde af bekæmpelsesmidlet, før de når at trænge ind.
  • Et andet eksempel er udlægning af insektmidler i spærrebælter, som forhindrer insekter i at passere f.eks. dørkarme og vinduesåbninger.

Sikringsordninger

For at en aktiv sikring skal fortsætte med at være effektiv, er det nødvendigt jævnligt at tilse at de udlagte midler stadig er virksomme.

DPC Skadedyrsbekøæmpelse tilbyder derfor såkaldte sikringsordninger, hvor vi med faste intervaller kontrollerer og om nødvendigt supplerer de udlagte bekæmpelsesmidler.

I forbindelse med disse tilsyn vil vi i øvrigt altid samtidig holde øje med at den passive sikring er i orden.

Landsdækkende skadedyrs­beskyttelse

DPC Skadedyrsbekæmpelse er en landsdækkende rådgivningsvirksomhed, med hovedkontor i Aarhus, og afdelinger i bl.a.:

Randers
Ebeltoft
Silkeborg
Herning
Horsens
Vejle
Aabenraa
Odense

Godkendte bekæmpelses­metoder
Sådan gør vi
Vidste du?
Vis næste
Kan vi hjælpe?
    Regulering af måger og duer
    Slip af med larmende og irriterende fugle der forpurrer din nattesøvn og giver dig hovedpine om dagen. Kontakt os i dag.