Myren, en uindbudt sommergæst.
Især i etplanshuse, kan man hen på sommeren pludselig opleve at tusindvis af flyvemyrer myldrer frem fra en sprække ved fodpanelet.

Bekæmpelse af myrer

I langt de fleste tilfælde drejer det sig om den Sorte havemyre (Lasius niger) og følgende beskrivelse drejer sig først og fremmest om den. Under alle omstændigheder vil de fleste nok helst være fri for disse ubudne gæster.

Deres tilstedeværelse kan være meget irriterende, nogle ville måske sige ulækker, men derudover gør de i de fleste tilfælde ingen egentlig skade. De er ikke giftige og fungerer næppe som smittespredere.

Visse andre myrearter kan gøre skade på træværk. F.eks. kan forskellige gule myrer bygge bo under trægulve og i hulmure.

Her kan den fugtighed, som myrerne opretholder i boet, brede sig til omgivelserne og starte en forrådnelse, som ødelægger eventuelt træværk.

Myrens biologi

Lige som bl.a. mange hvepse og bier lever myrer i samfund med en klar opdeling af opgaver mellem individerne.

De flyvemyrer, som man kan møde i sensommeren, er de nyudklækkede hanner og dronninger.

Når flyvemyrerne har fundet sammen i par, opsøger de et egnet sted at grundlægge et nyt bo. Boet bliver anlagt i jorden og meget gerne på steder, som er beskyttet mod regn f.eks. under terrassefliser eller under huse.

Det nye par går hurtigt i gang med at formere sig, og snart vil de første vingeløse arbejdermyrer komme ud af puppen. Nogle af arbejderne overtager derefter opgaverne med pasning af æg, larver og pupper, mens andre henter føde i omgivelserne og atter andre sørger for vedligeholdelse og udvidelse af boet.

I løbet af efteråret flytter myrerne boet til godt beskyttede steder, ofte under huse, og aktivitetsniveauet daler. Men allerede i januar – februar måned kan myrerne begynde at røre på sig igen. Især hvis boet er anbragt et lunt sted under et gulv.

Ofte søger de op indendørs, hvor der er varmt, men hvor de til gengæld kan komme til at genere husets egentlige beboere.

Indendørs er fødeudbuddet desuden ofte begrænset. I naturen lever myrerne bl.a. af larver og andre insekter men også i meget høj grad af de sukkerholdige ekskrementer fra bladlus.

Afhængigheden af bladlusene er så stor at myrerne ligefrem passer bladlusene ved at forsvare dem mod andre insekter og ved at flytte lusene til særligt gunstige steder på de planter, som lusene suger saft fra.

Sommeren igennem opdrætter myreboet en mængde nye vingede hanner og dronninger og på varme sensommerdage forlader disse nye kønsmodne myrer boet. Dette foregår altid inden for en enkelt eller ganske få dage og ofte er det endda synkroniseret med andre nærliggende myreboer.

Forebyggelse mod myrer

Det er en umulig opgave at gøre et hus og dets sokkel så tæt at myrerne ikke kan trænge ind. I sensommeren kan en forebyggende sprøjtning langs soklen dog mindske risikoen for at myrerne trænger ind under huset for at overvintre.

Alternativt kan man lakere soklen med et spærrebælte af insektlak, som dræber myrerne når de forsøger at passere.

Bekæmpelse af myrer

Når myrerne generer indendørs forsøger mange selv at bekæmpe dem med de “myre-lokke-dåser”, som fås i handelen.

Når der er mange myrer viser det sig dog ofte at lokkedåserne ikke er tilstrækkeligt, men, hellere end at begive sig ud i en større “kemisk krigsførelse”, bør man kontakte et professionelt firma.

Myrer inden for

Hos DPC Skadedyrsbekæmpelse anvender vi et middel hvor det aktive giftstof er indeholdt i mikroskopiske kapsler.

Opslemmet i vand udsprøjtes kapslerne der, hvor myrerne færdes. Når vandet er fordampet ligger de let klæbrige kapsler tilbage og når myrerne passerer, vil kapslerne klæbe fast til myrerne.

Myrerne dør dog ikke øjeblikkeligt og fordelen ved det, er at de når at komme ned i boet, hvor de kommer i kontakt med hinanden. På den måde bliver giftstoffet spredt fra myre til myre i hele boet, som derefter uddør i løbet af en uges tid.

Ud over at midlet er lugtfrit og næsten usynligt, har det den fordel at mængden af aktivt stof er så lille at midlet uden risiko kan anvendes i køkkener og f.eks. i fødevarevirksomheder.

Sensommerens flyvemyrer kan slås ihjel med en spraydåse med et almindeligt, hurtigtvirkende insektmiddel og derefter støvsuges op. Man må dog huske på at midlet kun virker på de myrer, som rammes direkte.

De myrer, som måske endnu ikke er kommet frem påvirkes ikke og selve boet lever videre.

Kan vi hjælpe?