Problemer med væggelus?
Væggelus er lyssky. Om dagen sidder de gemt i revner og sprækker i, under eller ved sengen og på bagsiden af skabe og billeder.

Bekæmpelse af væggelus

Væggelusen er en tæge. Den har en sugesnabel som den bruger til at suge blod med. Den er vingeløs og papirtynd når den ikke er fyldt med blod. Væggelus ses i forskellige stadier, de yngste er 1-2 mm og lyse og de voksne er ca. 5 mm og nærmest rødbrune.

Stik fra væggelus

Stik forekommer mest på de områder der “stikker” udenfor dynen. (hals, ansigt, hænder, fødder). Stikkene kendes derfor lettest fra “loppestik” på deres placering, da lopper ofte stikker under stramtsiddende beklædning, f.eks. under elastik.

Der er stor forskel på folks følsomhed overfor væggelusstik, nogle generes overhovedet Ikke.

Væggelus er ikke kendt som smittebærer af sygdomme, men kan dog forårsage nældefeberlignende udslæt.

Væggelusens adfærd

Væggelus er lyssky. Om dagen sidder den gemt i revner og sprækker i, under eller ved sengen, på bagsiden af skabe og billeder, bag løst tapet og ved gennemføringer af rør og ledninger i nærheden af senge. Den spredes helt overvejende med bagage og ikke mindst bohave. Den kan dog også i visse tilfælde selv vandre fra lejlighed til lejlighed langs rør og lign.

Resistens

Det har desværre vist sig at væggelus har udviklet resistens/modstandskraft overfor de mest almindelige sprøjtegifte og bekæmpelsesmidler.
Det er derfor vigtigt at man overlader bekæmpelsen til en professionel skadedyrsbekæmper.

Landsdækkende skadedyrs­beskyttelse

DPC Skadedyrsbekæmpelse er en landsdækkende rådgivningsvirksomhed, med hovedkontor i Aarhus, og afdelinger i bl.a.:

Randers
Ebeltoft
Silkeborg
Herning
Horsens
Vejle
Aabenraa
Odense

Godkendte bekæmpelses­metoder
Sådan gør vi
Vidste du?
Vis næste
Kan vi hjælpe?