Rotter, de mest frygtede skadedyr
Et enkelt rottepar kan på et år blive til 862 rotter!

Rotter kan komme ind over alt

Rotternes evne til at trænge ind overalt er også bemærkelsesværdig. Selv en velvoksen rotte kan kravle igennem et hul på størrelse med en 50-øre, og hvis hullet ikke i forvejen er stort nok, kan rotternes stærke fortænder gennemgnave alt, hvad der kan ridses i med en kniv.

Rotter er med rette frygtede skadedyr. De ødelægger årligt store værdier ved at æde og tilsvine fødevarer og foder og ved at underminere veje og bygninger.

Rotte i rør

Deres gnaven i tekniske installationer kan ligeledes føre til bekostelige skader, og når de gnaver i elektriske ledninger kan de i værste fald forårsage ildebrand.

Det værste er dog den smittefare, som tilstedeværelsen af rotter medfører. Weils syge er dødelig, hvis den ikke behandles. Den overføres med rotters urin og ekskrementer som også kan indeholde en lang række andre sygdomsfremkaldende bakterier, f.eks. Salmonella. – Der er altså al mulig grund, til at bekæmpe rotter eller endnu bedre, at undgå at få besøg af dem.

Autorisation til bekæmpelse af rotter

En effektiv bekæmpelse af rotter kræver en grundig viden om rotternes biologi og vaner, og brugen af bekæmpelsesmidler kræver både viden og omtanke.

DPC’s rottebekæmpere har derfor alle gennemgået miljøstyrelsens autorisationskursus i erhvervsmæssig rottebekæmpelse. Det daglige arbejde foregår i øvrigt under vejledning af biologer.

Sikringsordninger

Landets kommuner har pligt til, at bekæmpe rotter overalt hvor de konstateres (undtagen i kloakkerne). Kommunernes forpligtelse omfatter dog ikke forebyggende foranstaltninger. Men hvis man venter til rotterne opdages, har de ofte allerede gjort betydelig skade. Derfor lader mange, både virksomheder og private, et professionelt skadedyrsbekæmpelsesfirma stå for en forebyggende sikringsordning.

Rotte med unge

En sikringsaftale med DPC Skadedyrsbekæmpelse består af to elementer:

Den passive sikring:

DPC foretager regelmæssige kontrolbesøg hvor bygninger og omgivelser gennemgås med henblik på, at afsløre mulige adgangsveje for rotter. Defekte døre og vinduer, manglende net for ventilationsåbninger, beskadigede riste og dæksler, uhensigtsmæssig beplantning, eller utætte gennemføringer af rør og kabler, er blot nogle af de fejl som giver rotterne adgang. Husk på at et hul på størrelse med en 50-øre er nok.

Den aktive sikring:

DPC opstiller et antal vejrbestandige depoter – i første omgang indeholdende smækfælder. Senere kan bekæmpelsesmidler i form af antikoagulanter komme på tale.

DPC tilser depoterne med faste intervaller, for at sikre at sikringen forbliver optimal.

Rotte i hul

Rotter indendørs

For at undgå at forgiftede rotter lægger sig til at dø på utilgængelige steder, med alvorlige lugtgener og udklækning af spyfluer til følge, bør rottegifte aldrig anvendes indendørs.

DPC råder over et bredt sortiment af fælder og ruser, som kan anvendes indendørs.

Problemer med kloakrotter

Vore kloaksystemer byder på fortrinlige levesteder for rotter. De er godt beskyttet mod rovdyr, der er altid vand at drikke, og vore efterladenskaber udgør en udmærket føde. Men én vigtig ting, nemlig manglen på tørre redepladser, driver rotterne ud af kloaksystemet.

Desværre er kloakkerne mange steder så nedslidte eller dårligt konstruerede, at rotterne har alt for nemt ved at trænge ud. I byområder er fejl i kloaksystemerne faktisk langt den hyppigste årsag til rotteproblemer.

Den rigtigste løsning på den slags problemer er naturligvis at finde og udbedre fejlene. Men når rotterne ikke længere kan benytte den vante vej ud af kloakken, vil de af al kraft søge at finde nye veje. Og erfaringen viser at det meget ofte lykkes for dem, for har man først en gang haft besøg af kloakrotter, er der stor risiko for, at man snart får det igen.

For at undgå yderligere omkostninger og gener i forbindelse med kloakreparationer, tilbyder DPC at foretage en tæthedsprøvning af systemet (med professionelt røgprøvningsudstyr) kombineret med en bekæmpelse ved nedlægning af gift.

Mange mennesker har haft den ubehagelige oplevelse, at møde en rotte på badeværelset eller i selve wc-kummen. Her er der tale om en såkaldt vandlås-specialist, og har én rotte først “fundet fidusen”, kan andre rotter lure den kunsten af.

Ofte kan problemet løses ved at montere et såkaldt rottestop, enten på faldstammen, eller i form af en særlig samlebrønd.

DPC forhandler udelukkende rottestop som er afprøvet og godkendt af Dansk Teknologisk Institut.

I de tilfælde hvor et rottestop af tekniske grunde ikke kan anvendes, tilbyder DPC en bekæmpelse ved nedlægning af gift i de relevante samlebrønde.

Samtidig anbefaler vi, at man lader bekæmpelsen følge op af en regelmæssig kontrol. Derved sikrer man sig, at der altid er tilstrækkeligt friskt bekæmpelsesmiddel, så problemet ikke opstår igen, når der kommer nye rotter til kloakafsnittet.

Kan vi hjælpe?