Slip af med fuglelarm
DPC Skadedyrsbekæmpelse A/S foretager løsning af alle typer problemer med duer og måger

Regulering af duer, måger og andre fugle

Duer

De duer som ofte findes på lofter, tage og gesimser kalder man forvildede tamduer idet der er tale om brevduer som har etableret vilde bestande rundt omkring i byerne.

Forvildede tamduer er ikke omfattet af jagtloven og indgår derfor ikke i jagtlovens fredningsbestemmelser.

DPC Skadedyrsbekæmpelse A/S foretager løsning af alle typer problemer med duer. Ofte anbefales en regulering (skydning) evt. efterfulgt af opsætning af div. afværgeforanstaltninger (f.eks. pigge, net, pasta eller bird wire).

OBS! OBS! OBS!

Ofte vil afværgeforanstaltninger ikke være tilstrækkelige til løsning af problemet problemet på længere sigt!

Måger

Der har efterhånden etableret sig store bestande af sølvmåger i mange danske byer. Der er ofte tale om bestande af sølvmåger men stormmåger har også givet anledning til problemer.

Det er specielt i yngletiden at mågerne generer, idet de anlægger rede pladser på byens tage, gesimser ol.

Allerede fra april måned begynder mågerne at gøre krav på deres rede pladser dvs. de stort set skriger fra solopgang til solnedgang og når der er unger i reden står de store fugle ikke tilbage for et styrtangreb med ekskrementer.

Andre fugle

Har man problemer med andre fuglearter kan DPC Skadedyrsbekæmpelse A/S være behjælpelig med råd og vejledning til løsning af problemet f.eks. ved afværgeforanstaltninger (pigge, net mm.).

Regulering, efter forudgående aftale med Naturstyrelsen og politiet, kan i sjældne tilfælde komme på tale.

Alle mågefugle er omfattet af jagtloven så det er Skov- og Naturstyrelsen som skal give tilladelsen til at evt. indgreb overfor mågerne indenfor jagttiden og det er udenfor jagttiden at problemerne ofte forekommer.

Landsdækkende skadedyrs­beskyttelse

DPC Skadedyrsbekæmpelse er en landsdækkende rådgivningsvirksomhed, med hovedkontor i Aarhus, og afdelinger i bl.a.:

Randers
Ebeltoft
Silkeborg
Herning
Horsens
Vejle
Aabenraa
Odense

Godkendte bekæmpelses­metoder
Sådan gør vi
Vidste du?
Vis næste
Kan vi hjælpe?