Få en skøn sommer uden irriterende hvepse
Vi har over 30 års erfaring med fjernelse af hvepsebo og andre skadedyr for både private og erhverv.

Skadevirkning af hvepse

De fleste kender nok hvepse eller mere præcist gedehamse (Vespa spp.), fra deres generende sværmen omkring det udendørs kaffebord og mange har også på et eller andet tidspunkt oplevet, hvor smertefuldt deres stik kan være.

Hvepsebo

Normalt er hvepsestik ikke direkte livsfarlige, men bliver man stukket et uheldigt sted kan det blive alvorligt. Kommer man f.eks. til at sluge en hveps, som stikker én i svælget, kan den efterfølgende hævelse blokere luftvejene, og man bør selvsagt søge læge.

En del mennesker er allergiske overfor hvepsestik. Hos dem kan reaktionen spænde fra voldsomt udslet til meget kraftig hævelse og i værste tilfælde til hjertesvigt.

Hvis man har mistanke om allergi bør man derfor rådføre sig med sin læge.

I nogle tilfælde vil lægen ordinere medicin, som man altid bør have på sig, så den kan indtages umiddelbart efter et eventuelt stik.

Hvepsens biologi

Ligesom bl.a. bier og myrer lever gedehamse i samfund med en klar arbejdsdeling mellem de enkelte individer. Hvert samfund eller hvepsebo begynder med at en overvintrende dronning i april grundlægger et nyt lille bo. I boet er der 10-20 sekskantede celler og i hver celle lægger hun et æg.

Æggene klækker hurtigt til larver, som dronningen så får travlt med at fodre med andre insekter. Når larverne er store nok, forpupper de sig i deres celle, og ca. en måned efter at æggene er lagt, kommer de voksne arbejderhvepse frem. De overtager nu arbejdet med at udvide og forsvare boet og med at samle foder til larverne, mens dronningen fremover udelukkende lægger æg.

Billede/video caption her

Sidst på sæsonen kan boet rumme 5-6.000 individer. 
Arbejderne er alle sterile hunner, men i løbet af 
sommeren udklækkes et mindre antal hanner og nye 
dronninger.

Hannerne går til grunde efter parringen. Om efteråret, når 
arbejdet med at passe larverne er afsluttet, går boet 
gradvis til grunde og de “arbejdsløse” arbejdere opsøger 
hver for sig søde sager, inden de til sidst dør af kulde. 
De nye dronninger søger tilflugt på beskyttede steder, 
hvor de overvintrer, før de igen begynder på nye bo om 
foråret.

I april og maj, mens dronningen er alene, er boet på 
størrelse med en bordtennisbold. Det består af et 
papiragtigt materiale, som hvepsene fremstiller ved at 
blande spyt med fint træsmuld, som de har gnavet af 
overfladen af træværk (f.eks. plankeværk og havemøbler). 
I sensommeren er det ikke usandsynligt at boet har nået 
samme størrelse som en fodbold eller sågar større end det.

Fjernelse af hvepsebo

Gedehamse og hvepse er normalt ikke aggressive når man møder dem i det fri. Til gengæld bliver de aggressive, hvis de føler sig truet, man kommer for tæt på boet eller sidst på sæsonen når de er ved at gå til.

En fjernelse af hvepseboet vil derfor ofte være relevant, såfremt boet er placeret tæt ved terasser, hoveddør, altan eller lignende steder hvor man ofte færdes eller opholder sig længere tid af gangen.

Hvis boet er tilgængeligt kan hvepsene dræbes ved at sprøjte et hurtigtvirkende insektmiddel direkte ind i boet. Når hvepsene kort efter er døde, kan man i ro og mag fjerne hele boet såfremt man ønsker dette.

Landsdækkende skadedyrs­beskyttelse

DPC Skadedyrsbekæmpelse er en landsdækkende rådgivningsvirksomhed, med hovedkontor i Aarhus, og afdelinger i bl.a.:

Randers
Ebeltoft
Silkeborg
Herning
Horsens
Vejle
Aabenraa
Odense

Godkendte bekæmpelses­metoder
Sådan gør vi
Vidste du?
Vis næste
Kan vi hjælpe?